by on September 3, 2018
DOWNLOAD PHẦN MỀM KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ECUS5VNACCS 2015   Phần mềm ECUS5VNACCS 2015 được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải quan điện tử hiện đại. Đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS do Hải quan Nhật Bản tài trợ. Đồng thời vẫn giữ được lối thiết kế truyền thống của phần mềm ECUS mà doanh nghiệp đã quen sử dụng. Với những tính năng nổi bật: Các nghiệp vụ thông quan hàng hóa tự động e-Declaration. Quản lý đăng ký ...
170 views 0 likes