by on August 16, 2018
1.169 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bị tạm giữ (HQ Online)- Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn, tại đây đơn vị đã tạm giữ 1.169 sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng kiểm tra hàng vi phạm. Ảnh: QLTT Lạng Sơn Tại thời điểm kiểm tra 2 trong 4 cơ sở không trình được các thủ tục liên quan đến hoạt động...
177 views 2 likes