Xuat Nhap Khau
by on August 20, 2018
Việt Nam
Sunday, August 19, 2018 9:06 am - Tuesday, August 20, 2019 12:06 pm

Sau hơn 2 năm các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung (KTCNTT) tại các cảng biển, cảng hàng không trên cả nước đi vào hoạt động, những mặt được cũng như hạn chế đã bộc lộ.

Thành lập địa điểm KTCNTT ph

...View More
Category
Be the first person to like this
There are no new feeds to view at this time.