Xuat Nhap Khau
bởi vào Tháng Tám 20, 2018
Việt Nam
Chủ nhật, Tháng Tám 19, 2018 9:06 am - Thứ ba, Tháng Tám 20, 2019 12:06 pm

Sau hơn 2 năm các điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung (KTCNTT) tại các cảng biển, cảng hàng không trên cả nước đi vào hoạt động, những mặt được cũng như hạn chế đã bộc lộ.

Thành lập địa điểm KTCNTT ph

...Xem thêm
Thể loại
Hãy là người đầu tiên thích điều này
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.