toan247
Bởi
Tháng Mười Hai 2, 2018
28 lượt xem
đ 1,000,000
Vị trí
http://vachnganvesinhcompacthpl.com/wp-content/uploads/vach-ngan-ve-sinh-compact-hpl-2.png » Viet Nam
Mô tả
Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh.Dựa vào các chất liệu sử dụng làm vách ngăn WC công cộng mà người ta phân loại vách ngăn WC. Có nhiều chất liệu được sử dụng vách ngăn WC như MFC, Compact, Fomica, MDF…

 

Tuy nhiên có

...Xem thêm
Hãy là người đầu tiên thích điều này