toan247
March 1, 2019
17 views
đ 1,000,000
Location
Viet Nam
Description
Vách ngăn vệ sinh

Vách ngăn vệ sinh.Dựa vào các chất liệu sử dụng làm vách ngăn WC công cộng mà người ta phân loại vách ngăn WC. Có nhiều chất liệu được sử dụng vách ngăn WC như MFC, Compact, Fomica, MDF…

Tuy nhiên có 2

...View More
Categories:
Be the first person to like this