toan247
May 14, 2019
6 views
đ 1,000,000
Location
Viet Nam
Description
Vách ngăn vệ sinh

Xét về độ tiến bộ

Vách ngăn vệ sinh trong xã hội hiện tại thì có lẽ ít người còn sử dụng một phòng vệ sinh xây trong bốn bức tường, công nhận là bạn có thể xây và lát gạch men nhưng thực thà m&a

...View More
Categories:
Be the first person to like this