ONLINE EXPORT
Tháng Mười Một 12, 2018 in Hình ảnh Dòng thời gian của ONLINE EXPORT
31 lượt xem

With

Kích thước tập tin

342.33 Kb

Kích thước

682 x 630

Mô tả

THÁCH THỨC MỚI CỦA ASEAN LÀ CẮT GIẢM CÁC RÀO CẢN PHI THUẾ ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI
Cho đến nay, thương mại nội khối của ASEAN vẫn ở mức thấp và trì trệ ở mức 25% trong gần hai thập kỷ qua. Chỉ có 1/5 đầu tư ...Xem thêm
 thích điều này.