Nguyễn Tiến Ngọc

Nam. Sống ở  Quảng Trị,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Sáu 4, 1993
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.