Nguyễn Bảo Trung

Nam. Sống ở  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Mười 1, 1993
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.