Nguyễn Bảo Trung

Nam. Sống ở  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Mười 1, 1993