nguyen thi thanh thao

Nam. Sống ở  Cần Thơ,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Tám 29, 1982
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.