Pham Thi Kim Ngan

Nữ. Sống ở  Hà Nội,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Ba 21, 1988
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.