Ngo mi thuan

Nữ. Sống ở  Đồng Nai,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Mười Hai 2, 1988
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.