Lê Minh Đương

Nam. Sống ở  Hồ Chí Minh,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Tư 2, 1990
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.