Nguyễn Thị Dung

Nữ. Sống ở  Hà Nội,  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Mười 10, 1985
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.