Nguyễn Tuệ Đức

Nam. Sống ở  Viet Nam. Sinh ngày Tháng Chín 10, 1995
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.