KTC Global Logistics

Nữ. Sống ở  Thailand. Sinh ngày Tháng Tám 1, 1990
Eximport mang đến cho mọi người sức mạnh để chia sẻ và làm cho thế giới cởi mở và kết nối hơn.