Xuat Nhap Khau
bởi vào Tháng Chín 3, 2018
47 lượt xem
Mô tả

Phần mềm ECUS5VNACCS 2015 được thiết kế theo chuẩn mực của Hệ thống Hải quan điện tử hiện đại. Đáp ứng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ của hệ thống VNACCS/VCIS do Hải quan Nhật Bản tài trợ. Đồng

...Xem thêm
Đăng trong: Công nghệ
Hãy là người đầu tiên thích điều này