Xuat Nhap Khau
bởi vào Tháng Chín 9, 2018
42 lượt xem
Mô tả

Có một Tào Tháo hoàn toàn khác trong lịch sử: Nhẫn nại, bao dung, nhiều lần đổ lệ vì người (click vào hình để xem)

Đăng trong: Khác
Hãy là người đầu tiên thích điều này